EMPRESA-ACTUAL.COM - Logo
Imprimir
•EMPRESA | 2021-07-20

LES NOVES SORTIDES PROFESSIONALS I EL NIVELL D’INSERCIÓ LABORAL EN PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES

A l'Escola Tècnica de Cicles Formatius d'Imatge i So - ITES, compten amb més de 40 anys dedicats a la Formació Professional d’Imatge i So


alt -

Les noves plataformes de vídeo sota demanda, l’increment del vídeo en streaming així com la creixent producció d’esdeveniments, espectacles i produccions audiovisuals, han contribuït a que les sortides professionals dels cicles formatius de la família d’imatge i so siguin unes professions amb una creixent demanda de professionals qualificats.

Aquesta creixent demanda ha estat especialment “important” en el camp de la producció.  El mercat està canviant i el tipus de consum dels espectadors, també.

La planificació, organització, supervisió i gestió dels recursos econòmics, materials, tècnics i humans per aquest tipus de produccions, fan que la supervisió de tots els processos sigui una necessitat.

A l'Escola Tècnica de Cicles Formatius d'Imatge i So - ITES, compten amb més de 40 anys dedicats a la Formació Professional d’Imatge i So. La seva oferta educativa cobreix tota la família audiovisual:

Tots els cicles formatius tenen una durada de 2.000h repartides en 2 cursos acadèmics, de setembre a juny.

Els alumnes que trien ITES per formar-se, troben un model educatiu que els ofereix una experiència vivencial basada en la pràctica i la repetició de processos, sempre  amb un acompanyament constant per part del docent i apostant pel treball en grups reduïts d’alumnes i amb accés al material tècnic del centre des del primer dia.

Una característica que els diferència d’altres centres és la possibilitat que tenen els alumnes de treballar en un mateix projecte amb companys d’altres cicles. El món audiovisual és un sector on i convergeixen molts perfils diferents, professionals del so, de la imatge… A través dels projectes on es barregen alumnes dels diferents cicles ITES aconsegueix potenciar el treball en equip i crear un ambient de treball similar al que l’alumne es trobarà quan s’incorpori al món professional. Tot això, juntament amb pràctiques en empreses audiovisuals fan que assoleixin aquests objectius amb ple domini i adaptabilitat a les circumstàncies que vivim i  fa que les empreses del sector confiïn en que els alumnes d’ITES venen  amb els deures fets.

Estudiar un grau oficial audiovisual, a partir de 16 anys, obre unes portes infinites per al futur en una professió que agrada a tothom. A ITES (enquesta feta al 2020),  hem assolit una inserció laboral del 52%, i el 81% d’aquests, en feines lligades als seus estudis audiovisuals i en molts casos a les mateixes empreses on s'han realitzat les pràctiques. A banda d’això, un 28% continua ampliant els seus estudis a Espanya o a l'estranger a on,  mitjançant el nostre “International Hub”, en un any (a les ciutats de Lisboa, Cardiff, Southampton, Berlin i Praga)  poden aconseguir un grau universitari amb alguna de les universitats amb les qual hem assolit  un conveni.

La part diferencial d’ITES, el seu veritable valor afegit, és portar a l’alumne a una immersió el més semblant possible a la realitat que es trobaran quan surtin al mercat laboral. Per fer-ho no n’hi ha prou en que els estudis siguin pràctics, hem afegit al currículum oficial del grau, elements competitius i interaccions amb altres especialitats audiovisuals com per exemple els treballs en equip formats per estudiants dels diferents cicles. Així, comencen a adoptar els rols professionals que tindran fora de l'escola i s'han d'entendre amb estudiants d’altres grups i d'altres àrees professionals per assolir uns mateixos interessos i objectius.

No es tracta només d'adquirir més coneixements i habilitats, sinó sobretot d'aprendre a afrontar reptes i a realitzar la síntesi de les aportacions d'un equip variat de professionals audiovisuals.

L’exemple més clar, és el projecte de Síntesi de final de cicle, en el qual els estudiants desenvolupen projectes audiovisuals en col·laboració amb ONG’s i empreses. Creen projectes reals que responen a una necessitat concreta demanada per les empreses.  Aquest projecte permet canviar el rol de professor- alumne i el mètode d’aprenentatge.

Cuadro de texto: “El projecte de síntesi, ens permet enderrocar els murs de l’aula i canviar el rol del docent”En paraules de Marc Traveria, docent d’ITES:

Els alumnes es fan responsables del seu procés d’aprenentatge i de la valoració dels resultats. Els docents guien a l’alumnat en aquest camí, que es basa en un prova/ error empíric, i no tant, en una classe magistral.

La constant actualització dels títols de Formació Professional a les necessitats laborals facilita la ràpida inserció de l’alumnat al mercat. Un dels èxits de la Formació Professional. Així mateix la Formació Professional estimula els alumnes per a l'efectiva realització de les activitats assignades, permetent compaginar i conciliar l'aprenentatge amb responsabilitats acords a l'edat de cada alumne.
Link:
https://empresa-actual.com/noticia/4396-le-nove-ortide-profe-ional-ielnivelldin-erciolaboralenproducciodaudiovi-ual-ie-pectacle--2.htm